درخواست همکاری

جهت درخواست همکاری با شرکت ، فرم زیر را تکمیل و به نشانی  info@payasamanpars.ir  ارسال نمایید.

فرم اطلاعات فردی

 


نشانی : تهران ، بزرگراه رسالت ، نرسیده به بلوار آفریقا ، بنیاد مستضعفان ، ساختمان مرکزی ،     طبقه دهم
تلفن : ۸۸۸۸۰۲۲۵ ، ۵-۸۸۷۹۸۲۴۴
کد پستی : ۱۵۱۹۶۱۳۵۴۰
info@payasamanpars.ir