مشاهده مشخصات

امیر رضوانی زاده
مدیر مالی و امور مجامع

دکترای تخصصی (PhD)

88799100

88880225

117

بزرگراه رسالت ، نرسیده به بلوار آفریقا ، بنیاد مستضعفان ، ساختمان مرکزی ، طبقه دهم

1519613540

15

ارسال ایمیل

ارسال پیام به امیر رضوانی زاده


نشانی : تهران ، بزرگراه رسالت ، نرسیده به بلوار آفریقا ، بنیاد مستضعفان ، ساختمان مرکزی ،     طبقه دهم
 
تلفن : ۸۸۸۸۰۲۲۵ ، ۵-۸۸۷۹۸۲۴۴
 
کد پستی : ۱۵۱۹۶۱۳۵۴۰
 
info@payasamanpars.ir