مشاهده مشخصات

سودابه میرزایی
کارشناس ارشد برنامه و بودجه

کارشناسی

کارشناسی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان تفرش

دانشجوی ارشد انرژی و معماری در موسسه آموزش عالی واحد کرج

26

ارسال ایمیل

ارسال پیام به سودابه میرزایی


نشانی : تهران ، بزرگراه رسالت ، نرسیده به بلوار آفریقا ، بنیاد مستضعفان ، ساختمان مرکزی ،     طبقه دهم
 
تلفن : ۸۸۸۸۰۲۲۵ ، ۵-۸۸۷۹۸۲۴۴
 
کد پستی : ۱۵۱۹۶۱۳۵۴۰
 
info@payasamanpars.ir