مشاهده مشخصات

رضا اویار حسین
مدیر برنامه بودجه و بررسی های اقتصادی

کارشناسی ارشد

کارشناسی اقتصاد از دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران

دانشجوی دکترای اقتصاد در دانشگاه تهران جنوب

88799100

88880225

112

بزرگراه رسالت ، نرسیده به بلوار آفریقا ، بنیاد مستضعفان ، ساختمان مرکزی ، طبقه 10

1519613540

4


رضا اویار حسین تحصیل کرده رشته  علوم  اقتصادی در مقطع فوق لیسانس از دانشگاه تهران می باشد.

 

ارسال ایمیل

ارسال پیام به رضا اویار حسین


نشانی : تهران ، بزرگراه رسالت ، نرسیده به بلوار آفریقا ، بنیاد مستضعفان ، ساختمان مرکزی ،     طبقه دهم
 
تلفن : ۸۸۸۸۰۲۲۵ ، ۵-۸۸۷۹۸۲۴۴
 
کد پستی : ۱۵۱۹۶۱۳۵۴۰
 
info@payasamanpars.ir