فرودگاه

یکی دیگر از حوزه های فعالیتی که این شرکت هم اکنون چند پروژه در دست اجرا در آن زمینه دارد، حوزه ساخت فرودگاه و ترمینال های مسافری می باشد.

نشانی : تهران ، بزرگراه رسالت ، نرسیده به بلوار آفریقا ، بنیاد مستضعفان ، ساختمان مرکزی ،     طبقه دهم
 
تلفن : ۸۸۸۸۰۲۲۵ ، ۵-۸۸۷۹۸۲۴۴
 
کد پستی : ۱۵۱۹۶۱۳۵۴۰
 
info@payasamanpars.ir