ابنیه عمومی و صنعتی

این حوزه شامل ساخت مجتمع های مسکونی، تجاری- اداری، تفریحی و ... و کارخانجات صنعتی مانند فولاد می گردد که به نوبه خود بخشی از سبد پروژه های این شرکت را به خود اختصاص داده است.

نشانی : تهران ، بزرگراه رسالت ، نرسیده به بلوار آفریقا ، بنیاد مستضعفان ، ساختمان مرکزی ،     طبقه دهم
 
تلفن : ۸۸۸۸۰۲۲۵ ، ۵-۸۸۷۹۸۲۴۴
 
کد پستی : ۱۵۱۹۶۱۳۵۴۰
 
info@payasamanpars.ir