سد و تأسیسات آبی

احداث سد و تاسیسات آبی بخش عمده دیگری است که در مجموعه پایا سامان پارس انجام می گیرد. کارفرمای این بخش وزارت نیرو می باشد و همانند راهسازی یکی از حوزه های بزرگ فعالیت این شرکت را تشکیل می دهد.

نشانی : تهران ، بزرگراه رسالت ، نرسیده به بلوار آفریقا ، بنیاد مستضعفان ، ساختمان مرکزی ،     طبقه دهم
 
تلفن : ۸۸۸۸۰۲۲۵ ، ۵-۸۸۷۹۸۲۴۴
 
کد پستی : ۱۵۱۹۶۱۳۵۴۰
 
info@payasamanpars.ir