خدمات فنی و مهندسی

تنها یکی از شرکت های این مجموعه به نام شرکت لانیز در این حوزه فعالیت می نماید که خدمات مشاوره جهت ساخت راه و تونل و... به کارفرمایان خود ارائه می دهد.

نشانی : تهران ، بزرگراه رسالت ، نرسیده به بلوار آفریقا ، بنیاد مستضعفان ، ساختمان مرکزی ،     طبقه دهم
 
تلفن : ۸۸۸۸۰۲۲۵ ، ۵-۸۸۷۹۸۲۴۴
 
کد پستی : ۱۵۱۹۶۱۳۵۴۰
 
info@payasamanpars.ir