راهسازی

یکی از زمینه های اصلی کار شرکت های مجموعه پایا سامان پارس راهسازی است که به مفهوم کلی راه شامل دو بخش راه و راه آهن می گردد. کارفرمای این بخش تقریبا به صورت انحصاری وزارت راه و شهرسازی می باشد و اکثر پروژه های آن مبالغ قابل توجهی دارند که بخش زیادی از سبد پروژه های این گروه را تشکیل می دهد.

نشانی : تهران ، بزرگراه رسالت ، نرسیده به بلوار آفریقا ، بنیاد مستضعفان ، ساختمان مرکزی ،     طبقه دهم
 
تلفن : ۸۸۸۸۰۲۲۵ ، ۵-۸۸۷۹۸۲۴۴
 
کد پستی : ۱۵۱۹۶۱۳۵۴۰
 
info@payasamanpars.ir