مشاهده مشخصات

محبوبه نیلی
کارشناس ارشد برنامه و بودجه

کارشناسی ارشد

کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه علمی کاربردی واحد جهاد دانشگاهی
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه غیر انتفاعی گرمسار

88799100

88880225

110

بزرگراه رسالت ، نرسیده به بلوار آفریقا ، بنیاد مستضعفان ، ساختمان مرکزی ، طبقه 10

1519613540

11

محبوبه نیلی متولد سال  1365 و تحصیل کرده رشته مهندسی نرم افزار کامپیوتر در مقطع فوق لیسانس از دانشگاه آزاد گرمسار ، دارای 11 سال سابقه کاری می باشد.   

ارسال ایمیل

ارسال پیام به محبوبه نیلی


نشانی : تهران ، بزرگراه رسالت ، نرسیده به بلوار آفریقا ، بنیاد مستضعفان ، ساختمان مرکزی ،     طبقه دهم
 
تلفن : ۸۸۸۸۰۲۲۵ ، ۵-۸۸۷۹۸۲۴۴
 
کد پستی : ۱۵۱۹۶۱۳۵۴۰
 
info@payasamanpars.ir