مشاهده مشخصات

علیرضا کاملی
کارشناس ارشد منابع انسانی و امور مدیران

کارشناسی ارشد

کارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه قم
کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تهران
دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی در دانشگاه تهران

تألیف 20 مقاله علمی پژوهشی
تدریس در دانشگاه های دولتی ، آزاد و غیر انتفاعی
مدرس کارگاه های آموزشی
برنده جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال 96-95

مشاور منابع انسانی کانون گسترش علوم
مجری پروژه پژوهشی در شرکت پروفیل اصفهان
مجری پروژه پژوهشی در سازمان زیبا سازی شهرداری تهران

88799100

88880225

128

بزرگراه رسالت ، نرسیده به بلوار آفریقا ، بنیاد مستضعفان ، ساختمان مرکزی ، طبقه 10

1519613540

2

علیرضا کاملی دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته مدیریت صنعتی در دانشگاه دولتی قم و مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران می باشد و در حال حاضر نیز دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی در همین دانشگاه است .وی علاوه بر تدریس در دانشگاه های دولتی و آزاد و غیر انتفاعی و همچنین کارگاه های آموزشی ، سابقه همکاری با بخشهای دولتی و خصوصی در اجرای پژوهشهای کاربردی را نیز دارا می باشد .نامبرده از سال 1395 تا کنون با هلدینگ پایا سامان پارس همکاری دارد .

ارسال ایمیل

ارسال پیام به علیرضا کاملی


نشانی : تهران ، بزرگراه رسالت ، نرسیده به بلوار آفریقا ، بنیاد مستضعفان ، ساختمان مرکزی ،     طبقه دهم
 
تلفن : ۸۸۸۸۰۲۲۵ ، ۵-۸۸۷۹۸۲۴۴
 
کد پستی : ۱۵۱۹۶۱۳۵۴۰
 
info@payasamanpars.ir