مشاهده مشخصات

سید نیما صالحی
کارشناس ارشد نظارت و کنترل پروژه

کارشناسی ارشد

 کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه علوم و فنون مازندران
کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه تهران

پژوهش در حوزه مدیریت کسب و کار 

88880225

88799100

بزرگراه رسالت ، نرسیده به بلوار آفریقا ، بنیاد مستضعفان ، ساختمان مرکزی ، طبقه دهم

88880225

115

بزرگراه رسالت ، نرسیده به بلوار آفریقا ، بنیاد مستضعفان ، ساختمان مرکزی ، طبقه دهم

1519613540

19

سید نیما صالحی دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه علوم و فنون مازندران و همچنین کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه تهران می باشد که سابقه 3 سال همکاری با چند شرکت خصوصی را داراست .وی از سال 1398 تاکنون با هلدینگ پایا سامان پارس همکاری دارد .

ارسال ایمیل

ارسال پیام به سید نیما صالحی


نشانی : تهران ، بزرگراه رسالت ، نرسیده به بلوار آفریقا ، بنیاد مستضعفان ، ساختمان مرکزی ،     طبقه دهم
 
تلفن : ۸۸۸۸۰۲۲۵ ، ۵-۸۸۷۹۸۲۴۴
 
کد پستی : ۱۵۱۹۶۱۳۵۴۰
 
info@payasamanpars.ir