مشاهده مشخصات

سید حمزه حاجی معینی
مدیر تولید و توسعه فناوری

کارشناسی ارشد

کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه شهید بهشتی

همکاری در اجرای پروژه های پژوهشی و مطالعاتی و تحقیقاتی (بعنوان مدیر داخلی پروژه و پژوهشگر)
همکاری در برگزاری "دومین همایش متخصصان جوان صنعت نفت" (بعنوان مشاور رئیس کنفرانس) - 1391 ، اهواز
همکاری در برگزاری "اولین کنفرانس ملی آینده پژوهی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تمدن سازی نوین اسلامی" (بعنوان قائم مقام دبیر کنفرانس) - 1391 ، تهران
همکاری در برگزاری "دومین کنفرانس ملی آینده پژوهی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات" (بعنوان قائم مقام دبیر کنفرانس) - 1394 ، تهران
 

مرکز پژوهشی مدیریت راهبردی فاتح پژوه آینده (دارای مجوز و تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) - عضو هیأت مؤسس و هیأت مدیره و معاون سرمایه انسانی و مالی مرکز (به مدت 6 سال)
مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی (وابسته به وزارت نفت) - پژوهشگر ارشد و مسئول کنترل پروژه پژوهشکده مدیریت و منابع انسانی (به مدت 5 سال)
شرکت مهندسی توسعه آب و خاک فاتح - نماینده مدیر عامل و مدیر کیفیت شرکت (به مدت 2 سال)
مشاور فرماندار تهران (طی سالهای 1386 تا 1389)
 

88799100

88880225

116

بزرگراه رسالت ، نرسیده به بلوار آفریقا ، بنیاد مستضعفان ، ساختمان مرکزی ، طبقه دهم

1519613540

1

سید حمزه حاجی معینی متولد سال 1360 دارای مدرک لیسانس مهندسی عمران از دانشکده فنی دانشگاه تهران و همچنین فوق لیسانس رشته مدیریت پروژه و ساخت از دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی بوده و دارای سابقه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی در همکاری با بخشهای دولتی و خصوصی می باشد.

ارسال ایمیل

ارسال پیام به سید حمزه حاجی معینی


نشانی : تهران ، بزرگراه رسالت ، نرسیده به بلوار آفریقا ، بنیاد مستضعفان ، ساختمان مرکزی ،     طبقه دهم
 
تلفن : ۸۸۸۸۰۲۲۵ ، ۵-۸۸۷۹۸۲۴۴
 
کد پستی : ۱۵۱۹۶۱۳۵۴۰
 
info@payasamanpars.ir