مشاهده مشخصات

سعید محمد
رئیس هیئت مدیره

دکترای تخصصی (PhD)

20

ارسال ایمیل

ارسال پیام به سعید محمد


نشانی : تهران ، بزرگراه رسالت ، نرسیده به بلوار آفریقا ، بنیاد مستضعفان ، ساختمان مرکزی ،     طبقه دهم
 
تلفن : ۸۸۸۸۰۲۲۵ ، ۵-۸۸۷۹۸۲۴۴
 
کد پستی : ۱۵۱۹۶۱۳۵۴۰
 
info@payasamanpars.ir