مشاهده مشخصات

شهاب الدین دربندی
عضو هیئت مدیره

کارشناسی ارشد

22

ارسال ایمیل

ارسال پیام به شهاب الدین دربندی


نشانی : تهران ، بزرگراه رسالت ، نرسیده به بلوار آفریقا ، بنیاد مستضعفان ، ساختمان مرکزی ،     طبقه دهم
 
تلفن : ۸۸۸۸۰۲۲۵ ، ۵-۸۸۷۹۸۲۴۴
 
کد پستی : ۱۵۱۹۶۱۳۵۴۰
 
info@payasamanpars.ir