مشاهده مشخصات

ساینا حسن پور
متصدی امور دفتری و ماشین نویسی

کارشناسی

24

ارسال ایمیل

ارسال پیام به ساینا حسن پور


نشانی : تهران ، بزرگراه رسالت ، نرسیده به بلوار آفریقا ، بنیاد مستضعفان ، ساختمان مرکزی ،     طبقه دهم
 
تلفن : ۸۸۸۸۰۲۲۵ ، ۵-۸۸۷۹۸۲۴۴
 
کد پستی : ۱۵۱۹۶۱۳۵۴۰
 
info@payasamanpars.ir