مشاهده مشخصات

فرزین رجبی دیو رزم
مدیر مالی و امور مجامع

کارشناسی ارشد

فوق لیسانس مدیریت صنعتی گرایش مالی

88880225

88799100

20

ارسال ایمیل

ارسال پیام به فرزین رجبی دیو رزم


نشانی : تهران ، بزرگراه رسالت ، نرسیده به بلوار آفریقا ، بنیاد مستضعفان ، ساختمان مرکزی ،     طبقه دهم
 
تلفن : ۸۸۸۸۰۲۲۵ ، ۵-۸۸۷۹۸۲۴۴
 
کد پستی : ۱۵۱۹۶۱۳۵۴۰
 
info@payasamanpars.ir