مشاهده مشخصات

---- ----
مدیر برنامه بودجه و بررسی های اقتصادی

کارشناسی ارشد

---

--

---

---

---

---

4


 

ارسال ایمیل

ارسال پیام به ---- ----


نشانی : تهران ، بزرگراه رسالت ، نرسیده به بلوار آفریقا ، بنیاد مستضعفان ، ساختمان مرکزی ،     طبقه دهم
 
تلفن : ۸۸۸۸۰۲۲۵ ، ۵-۸۸۷۹۸۲۴۴
 
کد پستی : ۱۵۱۹۶۱۳۵۴۰
 
info@payasamanpars.ir