مشاهده مشخصات

امین ایمانی
کارشناس ارشد حسابرسی داخلی و امور مجامع

کارشناسی

کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

عضویت در انجمن حسابداران خبره ایران از سال 1394

88799100

88880225

114

بزرگراه رسالت ، نرسیده به بلوار آفریقا ، بنیاد مستضعفان ، ساختمان مرکزی ، طبقه 10

1519613540

8

 
امین ایمانی  متولد سال  1345و تحصیل کرده رشته مدیریت بازرگانی  در مقطع  لیسانس از دانشگاه  آزاد واحد تهران جنوب ، دارای  22 سال سابقه کاری می باشد. سوابق قبلی وی عبارتند از : مشاوره مالی در زمینه حسابداری ، اصلاح حساب و حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهاو ارائه سیستمهای مالی شرکت حسابرسی و خدمات مدیریت پردازش -حسابرسی داخلی در زمینه های حسابداری ، حسابرسی امور اداری و حقوقی شرکت در شرکت کارگزاری خبرگان سهام ، حسابرسی و سرپرستی تیمهای حسابرسی و تهیه گزارش و ارائه به مدیریت  شرکت حسابرسی  خدمات مدیریت پتروشیمی (حسام)، مدیر مالی و اداری کارخانه شرکت آب معدنی مازندران

ارسال ایمیل

ارسال پیام به امین ایمانی


نشانی : تهران ، بزرگراه رسالت ، نرسیده به بلوار آفریقا ، بنیاد مستضعفان ، ساختمان مرکزی ،     طبقه دهم
 
تلفن : ۸۸۸۸۰۲۲۵ ، ۵-۸۸۷۹۸۲۴۴
 
کد پستی : ۱۵۱۹۶۱۳۵۴۰
 
info@payasamanpars.ir