مجمع

.

.

.

.

هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره
مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

.

.

.

.

مدیر عامل
رئیس دفتر
دبیر خانه
 
 
 مدیر عامل
 
 
مدیر حراست 
مشاور حقوقی
 
مدیر روابط عمومی
.

.

.

.

مدیریت مالی و امور مجامع 
مدیر مالی و امور مجامع
کارشناس ارشد امور مالی
کارشناس ارشد حسابرسی داخلی و امور مجامع
کارشناس ارشدامور مالی
مدیریت برنامه،بودجه و بررسی‌های اقتصادی 
مدیر برنامه، بودجه و بررسی‌های اقتصادی
  • ----
کارشناس ارشد اطلاعات و بررسیهای اقتصادی
کارشناس ارشد برنامه و بودجه
کارشناس ارشد مطالعات بازار
مدیریت تولید و توسعه فناوری 
مدیر تولید و توسعه فناوری
کارشناس ارشد نظارت و کنترل پروژه
 
کارشناس ارشد توسعه فناوری

 

مدیریت صدور خدمات فنی مهندسی

.

.

.

.

 
 شرکتهای تابعه
 
 
نشانی : تهران ، بزرگراه رسالت ، نرسیده به بلوار آفریقا ، بنیاد مستضعفان ، ساختمان مرکزی ،     طبقه دهم
 
تلفن : ۸۸۸۸۰۲۲۵ ، ۵-۸۸۷۹۸۲۴۴
 
کد پستی : ۱۵۱۹۶۱۳۵۴۰
 
info@payasamanpars.ir